אודות המועצה

דף הבית » בחירות 2018

בחירות 2018

לוגו בחירות לרשות המקומית

בכל שאלה בענייני בחירות ניתן לפנות למנהלת הבחירות:

זהבית גרינוולד בטלפון 050-6231650

 

להודעה לתושבים על המודדלהורדה
לחוברת הסברה בנושא הבחירותלהורדה
הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי להורדה
הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול היישובלהורדה
לטופס הגשת ערר על חברות באגודה החקלאיתלהורדה
להודעה ליישובים בדבר העברת פנקס הבוחריםלהורדה
קול קורא לתפקיד מזכיר ועדת קלפי להורדה
טופס מקוון להגשת המועמדות לתפקיד מזכיר קלפימועד אחרון להגשת מועמדות 14.08
הודעה על החלטת השר בדבר מודד לישובים מעל 900 תושביםלהורדה
הגשת מועמדות לישוב עם ועד מקומי להורדה
הגשת מועמדות לישוב בזהות ועדים ותחום עודףלהורדה