אודות המועצה

ועדת הנחות ארנונה

החברים בוועדה:

ברק בן אריה חבר מליאהגעש
אנדי וולף חבר מליאהחרוצים