אודות המועצה

ועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

להחלטת ועדת השלושה להתקשרות שירותי ניהול ופיקוח – למתן שירותי הסעות תלמידים לחץ כאן