אודות המועצה

ועדת מלגות

החברים בוועדה:

מאיר דור- יו"רראש המועצה
הילה טרייברמנכ"לית המועצה
שוש אקאהוזמנהלת מחלקת חינוך
חיה ארגמןמנהלת מחלקת רווחה
שרה דרורי נציגת ציבור