אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » חברי המליאה

חברי המליאה

במליאת מועצת חוץ השרון, לוקחים חלק נציגים מהישובים השונים. כל נציג של כל ישוב נבחר במערך הבחירות הפנימיות אשר מתקיימות ביישובו. עבודתם של חברי המליאה מתבצעת בהתנדבות מלאה ולרווחת הציבור. תפקיד המליאה הוא להתוות את מדיוניות המועצה בכל נושא. יו"ר המליאה הינו יושב ראש מועצת חוף השרון.

בכל 6 שבועות מתכנסת המליאה לדון בנושאים עקרוניים וכל החלטה מתקבלת ומאושרת לאחר הצבעה. חברי המליאה משתתפים במקביל בישיבות ועדות המועצה המתקיימות מעת לעת.

חברי המליאה

יו"ר אלי ברכהראש המועצהבית יהושע
מאיר דורסגן ראש המועצהשפיים
יוסי גבעון
חבר מליאהאודים
אהוד רפפורטחבר מליאהארסוף קדם
יוסף תאטחבר מליאהבית יהושע
יוסף הס
חבר מליאהבני ציון
יואל פירסט
חבר מליאהבצרה
פבלו לם
חבר מליאהתל יצחק
ברק בן אוריהחבר מליאהגעש
אנדי וולףחבר מליאהחרוצים
מרים דרוקחבר מליאהיקום
אורן שני
חבר מליאהכפר נטר
רמי דור
חבר מליאהרשפון
יעקב שקד
חבר מליאהגליל ים
דני מנהייםחבר מליאהארסוף קדם