אודות המועצה

דף הבית » חוקי עזר

חוקי עזר

חוק עזר הוא חוק שתקף בתחומה של רשות מקומית במדינת ישראל ונחקק על ידי רשויות מקומיות ואיגודי ערים.
חוק עזר חייב להיות מאושר על ידי מועצת הרשות ועל ידי שר הפנים על מנת שיכנס לתוקף.
חוק העזר הינו האמצעי העיקרי שבאמצעותו ניתן להסדיר חובות וזכויות בתחום הרשות המקומית ולגבות תשלומים למימון פעילות הרשות.

נושאים נפוצים לחוקי עזר:

  • הסדרת חנייה
  • ביוב
  • איכות הסביבה
  • שילוט
  • שעות פתיחת עסקים
שם טופסקישור להורדה
אגרת תעודת אישור
אספקת מים 1989
אספקת מים 1967
ביוב
הגנה על הצומח
הוצאת אשפה
הזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב
החזקת בעלי חיים
החזקת בריכות
היטל תיעול
הסדרת גדר חיה
הסדרת השמירה
הסדרת מקומות רחצה
העמדת רכב וחנייתו
העמדת רכב וחנייתו
הצמדה למדד
הריסת מבנים מסוכנים
מודעות ושלטים
ניקוי מגרשים חצרות וכניסות לבניינים
סימון רחובות ולוחיות מספר ביניינים
סלילת רחובות ומדרכות
סלילת רחובות
פיקוח על כלבים ובעלי חיים
צעצועים מסוכנים
רשיונות לאופניים
שימור רחובות
שירותי שמירה
תברואה וסילוק מפגעים
תיעול וניקוז