אודות המועצה

דף הבית » טפסים

טפסים

מחלקת תכנון ובניה
שם טופסקישור להורדה
טופס מידע תכנוני
טופס בקשה לכריתת אילן
טפסים לתעודת גמר (טופס 4)
טופס התרת שינויים בסמכות מהנדס הוועדה (טופס 2) שימו לב: הטופס אינו מחליף הגשת הטופס בקובץ DWG
טפסים לתעודת גמר מיתקן פוטו וולטאי
מחלקת תשלומים
שם טופסקישור להורדה
עידכון פרטים אישיים
תשלום ארנונה דרך הוראת קבע
תשלום ארנונה דרך כרטיס אשראי
טופס הנחה 1
טופס 2 לוועדת נזקק
איכות הסביבה, תברואה ופיקוח
שם טופסקישור להורדה
בקשה לביטול הודעת תשלום קנס- חנייה/ כללים
בקשה לביטול הודעת תשלום קנס- כלבים
המחלקה הוטרינרית
שם טופסקישור להורדה
נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון
בקשה לביטול הודעת תשלום קנס כלבים
חינוך
שם טופסקישור להורדה
נוהל טיפול המחלקה לחינוך בבקשת אישור לימודי חוץ1
נוהל טיפול המחלקה לחינוך בבקשת אישור לימודי חוץ
בקשת העברה בתחומי המועצה - גני ילדים
בקשת העברה בתחומי המועצה - בתי ספר
בקשה לאישור לימודי חוץ – בתי ספר
בקשה לאישור לימודי חוץ לגני ילדים
בקשת לימודים במסגרת דתית
טופס בקשת עזיבה מתחום המועצה
מנוי לספרייה
טופס - מלגות תלמידים בתי ספר
טופס - מלגות גני בצרה
טופס - מלגות ספורט
טופס - מלגות סטודנטים
מחלקת רישוי עסקים
שם טופסקישור להורדה
בקשה לרשיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
טפסים נוספים
שם טופסקישור להורדה
הגשת מועמדות למכרז כח אדם
טופס הגשת מועמדות לספר ספקים
תמיכה לעמותות
שם טופסקישור להורדה
טופס בקשה למתן תמיכות
חוק חופש המידע
שם טופסקישור להורדה
טופס בקשת מידע על פי חוק חופש המידע