אודות המועצה

מודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד- טרייטל הנדסה כימית בע"מ.

החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ למודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד- טרייטל הנדסה  לחץ כאן