אודות המועצה

מכרזים סגורים

רכז ספורט
שם טופסקישור להורדה
מכרז 568/17 לתפקיד רכז ספורט
מנהל מחלקת תחבורה וקצין בטיחות בתעבורה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 567/17 לתפקיד מנהל מחלקת תחבורה וקצין בטיחות בתעבורה
מציל ראשי
שם טופסקישור להורדה
מכרז 566/17 מציל ראשי
סגן מהנדס
שם טופסקישור להורדה
מכרז 565/17 סגן מהנדס
עוס זקנה ופקידת הגנה על קשישים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 564/17 עוס זקנה ופקידת הגנה על קשישים
עוס לסדרי דין
שם טופסקישור להורדה
מכרז 563/17 עוס לסדרי דין
רכז אחזקה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 561/17 לתפקיד רכז אחזקה
מזכירת בית ספר
שם טופסקישור להורדה
מכרז 560/17 לתפקיד מזכירת בית ספר
מנהל תחום ספורט
שם טופסקישור להורדה
מכרז 559/17 לתפקיד מנהל תחום ספורט
רכז צהרונים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 558/17 לתפקיד רכז צהרונים
קצין בטיחות בתעבורה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 557/17 לתפקיד קצין בטיחות בתעבורה
עוס זקנה ופקידת הגנה על קשישים וסדרי דין
שם טופסקישור להורדה
מכרז 556/17 - עוס זקנה ופקידת הגנה על קשישים וסדרי דין
מנהלת מחלקת רווחה ושרותים חברתיים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 555/17- לתפקיד מנהלת מחלקת רווחה ושרותים חברתיים
מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים
שם טופסקישור להורדה
מכרז לתפקיד מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים
פסיכולוגית
שם טופסקישור להורדה
מכרז לתפקיד פסיכולוגית
קצין בטיחות ותעבורה
שם טופסקישור להורדה
מכרז לתפקיד קצין בטיחות ותעבורה
מפקח תכנון ובניה
שם טופסקישור להורדה
מכרז לתפקיד מפקח תכנון ובניה
סגן/ית מהנדס ועדה ובודק/ת בקשות להיתרי בניה
שם טופסקישור להורדה
סגן/ית מהנדס ועדה ובודק/ת בקשות להיתרי בניה מכרז 551.16
רכז/ת קיימות
שם טופסקישור להורדה
רכז/ת קיימות מכרז 550/16
מפקח/ת תכנון ובנייה
שם טופסקישור להורדה
מפקח/ת תכנון ובנייה מכרז 549/16
מנהל/ת חשבונות
שם טופסקישור להורדה
מנהל/ת חשבונות מכרז 548/16
עוס-לסדרי-דין
שם טופסקישור להורדה
מכרז-554/16-עוס-לסדרי-דין
רכז-נוער-רשותי
שם טופסקישור להורדה
מכרז-552/16-לתפקיד-רכז-נוער-רשותי
מנכל לחברה למחזור מים וקולחים
שם טופסקישור להורדה
מכרז-501/16-מנכל-לחברה-למחזור-מים-וקולחין
מכרז-501/16-מנכל-לחברה-למחזור-מים-וקולחים-הארכה