אודות המועצה

מכרזים פומביים סגורים

רכז מצילה ונוער בסיכון
שם טופסקישור להורדה
מכרז 589.18 רכז מצילה ונוער בסיכון
מכרז ארגון מסע לפולין
שם טופסקישור להורדה
התייחסות המועצה לשאלות משתתפים
מכרז ארגון מסע לפולין 2017
הפקת מרוץ שליחים
שם טופסקישור להורדה
הפקת מרוץ שליחים
שם טופסקישור להורדה
בקשה להיכלל במאגר מורי תלן כולל הסכם-2016-
שם טופסקישור להורדה
טופס-בקשה-להיכלל-במאגר-מורי-תלן-כולל-הסכם-2016
מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות (כתומים)
שם טופסקישור להורדה
מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות (כתומים)
מכרז 83-2017 לארגון והפעלת טיולים בבתי הספר
שם טופסקישור להורדה
מכרז 83-2017 לארגון והפעלת טיולים בבתי הספר
מכרז 83-2017 לארגון טיולים - תשובות לשאלות הבהרה
החברה לתשתיות ביוב מכרז 2-2017 לאספקת משאבות ביוב לתחנות סניקה
שם טופסקישור להורדה
החברה לתשתיות ביוב מכרז 2-2017 לאספקת משאבות ביוב לתחנות סניקה