אודות המועצה

מכרזים פומביים פתוחים

"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הביוב".
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הביוב".
"קול קורא שירותי הדרכה מורי תל"נ"
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא שירותי הדרכה מורי תל"נ"
" הודעת המועצה תשובות לשאלות הבהרה".
חוף השרון - קול קורא שירותי הדרכה למוסדות חינוך של המועצה ורישום למאגר הודעה מספר 2
"מכרז 8/2019 לשירותי ניהול, תפעול ותחזוקת מערך התקשוב של המועצה"
שם טופסקישור להורדה
"מכרז 8/2019 לשירותי ניהול, תפעול ותחזוקת מערך התקשוב של המועצה"
הודעת המועצה – תשובות לשאלות הבהרה, מועד פתיחת תיבת המכרזים
החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון מכרז 2-2019 בדיקת איכות מי קולחים - ...
שם טופסקישור להורדה
החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ – מכרז 2/2019 שירותי ייעוץ וניטור איכות מי קולחים
הודעה 1 במסגרת מכרז 2/2019 לשירותי ייעוץ וניטור איכות מי קולחים
הודעה 2 במסגרת מכרז 2/2019 לשירותי ייעוץ וניטור איכות מי קולחים
" מכרז פומבי מס' 4/2019 -לשירותי תפעול, בקרה ואחזקה של מערכות הביוב ומי הקולחים"
שם טופסקישור להורדה
" מכרז פומבי מס' 4/2019 -לשירותי תפעול, בקרה ואחזקה של מערכות הביוב ומי הקולחים"
המועצה האזורית חוף השרון מכרז 4-2019 תפעול מערכות ביוב וקולחים-הבהרה
מכרז 5/2019 למתן רישיון שימוש, תחזוקה, אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת חניה ופיקוח (רב תכליתי)
שם טופסקישור להורדה
מכרז 5/2019 למתן רישיון שימוש, תחזוקה, אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת חניה ופיקוח (רב תכליתי)
"הודעה מס' 1- שינוי תנאי הסף, עדכון מועדי המכרז, תשובות לשאלות הבהרה".