אודות המועצה

מכרזים פומביים פתוחים

מכרז 92-2017 מכרז למנהל מערכות מידע ראשי
שם טופסקישור להורדה
מכרז 92-2017 מכרז למנהל מערכות מידע ראשי
מכרז 89-2017 לשירותי טיאוט ביישובי המועצה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 89-2017 לשירותי טיאוט ביישובי המועצה
מכרז פומבי מס' 1/2017 לשירותי הספקת כלור למי השקייה
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 1/2017 לשירותי הספקת כלור למי השקייה
שירותי הנהלת חשבונות מכרז פומבי מס' 88/2017
שם טופסקישור להורדה
שירותי הנהלת חשבונות מכרז פומבי מס' 88/2017
תשובות לשאלות הבהרה
רכישת חומרי ניקוי וכלים חד פעמיים מכרז פומבי מס' 85/2017
שם טופסקישור להורדה
רכישת חומרי ניקוי וכלים חד פעמיים מכרז פומבי מס' 85/2017
מכרז 85-2017 ציוד חומרי ניקיון - הודעה מס' 1 דחיית מועד ההגשה
שירותי מיפוי פוטוגרמטרי מכרז מס' 87/2017
שם טופסקישור להורדה
שירותי מיפוי פוטוגרמטרי מכרז מס' 87/2017
מכרז87/2017 מיפוי פוטוגרמטרי - הודעה מס' 1 דחיית מועד שאלת שאלות
מכרז 87/2017 מיפוי פוטוגרמטי - הודעה מס' 2 תשובות המועצה
מכרז 87/2017 מיפוי פוטוגרמטרי הודעה מס' 3 – עדכון כתב הצעת המחיר
שירותי פינוי אשפה מכרז מס' 86/2017
שם טופסקישור להורדה
שירותי פינוי אשפה מכרז מס' 86/2017
הודעה מס' 1 ותשובות המועצה - שירותי פינוי אשפה מכרז מס' 86/2017
הודעה על פתיחת תיבת מכרזים - מכרז פומבי 86/2017 לשירותי פינוי אשפה, גזם ופסולת גושית
טופס בקשה להיכלל במאגר מורי תלן 2017
שם טופסקישור להורדה
טופס בקשה להיכלל במאגר מורי תלן 2017