אודות המועצה

מכרזים פומביים פתוחים

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד
שם טופסקישור להורדה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד
מכרז 106-2018 עבודות סלילה ופיתוח כיכר בני ציון בצרה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 106-2018 עבודות סלילה ופיתוח כיכר בני ציון בצרה
מכרז מערכת אכיפה
שם טופסקישור להורדה
מכרז מערכת אכיפה הודעת המועצה מס 1
מכרז מערכת אכיפה
שם טופסקישור להורדה
מכרז מערכת אכיפה הודעת המועצה מס' 2
מכרז 104-2018 למערכת אכיפת חוקי עזר ושירותים משלימים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 104-2018 למערכת אכיפת חוקי עזר ושירותים משלימים
מכרז 103-2018 לעבודות בינוי בית ספר חובב
שם טופסקישור להורדה
מכרז לעבודות בינוי בית ספר חובב
החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון- מכרז להנחת קו קולחים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 1/2018 החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון- מכרז להנחת קו קולחים
מכרז לעבודות פיתוח שטח בגני ילדים בבצרה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 102/2018 לעבודות פיתוח שטח בגני ילדים בבצרה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – הספקת תאי שירותים מבטון המתאימים לסביבה קורוזיבית ועמידים בפני ונדליזם
שם טופסקישור להורדה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – הספקת תאי שירותים מבטון המתאימים לסביבה קורוזיבית ועמידים בפני ונדליזם
שירותי קצין בטיחות בתעבורה
שם טופסקישור להורדה
שירותי קצין בטיחות בתעבורה מכרז מס' 101/2018
מכרז 99-2018 לתפעול מזנון נייד בחוף הים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 99-2018 לתפעול מזנון נייד בחוף הים
מכרז 99-2018 מזנון נייד לחוף הים- הודעה על ביטול המכרז
מכרז 98-2018 שילוט לחוף הים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 98-2018 שילוט לחוף הים
הודעה על שינוי מועדי המכרז 98-2018
מכרז 96-2018 גינון
שם טופסקישור להורדה
מכרז 96-2018 גינון
מכרז 97-2018 לשירותי הדברה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 97-2018 לשירותי הדברה
הודעת המועצה למכרז 97-2018 לשירותי הדברה
תשובות לשאלות הבהרה
מכרז 95-2018 לתחזוקת דרכים ושטחים ציבוריים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 95-2018 לתחזוקת דרכים ושטחים ציבוריים
תחזוקת כבישים הודעה על מועד פתיחה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – העמותה לספורט עממי מחוז השרון
שם טופסקישור להורדה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – העמותה לספורט עממי מחוז השרון
מכרז 92-2017 מכרז למנהל מערכות מידע ראשי
שם טופסקישור להורדה
מכרז 92-2017 מכרז למנהל מערכות מידע ראשי
מכרז 89-2017 לשירותי טיאוט ביישובי המועצה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 89-2017 לשירותי טיאוט ביישובי המועצה
מכרז פומבי מס' 1/2017 לשירותי הספקת כלור למי השקייה
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 1/2017 לשירותי הספקת כלור למי השקייה
שירותי הנהלת חשבונות מכרז פומבי מס' 88/2017
שם טופסקישור להורדה
שירותי הנהלת חשבונות מכרז פומבי מס' 88/2017
תשובות לשאלות הבהרה
רכישת חומרי ניקוי וכלים חד פעמיים מכרז פומבי מס' 85/2017
שם טופסקישור להורדה
רכישת חומרי ניקוי וכלים חד פעמיים מכרז פומבי מס' 85/2017
מכרז 85-2017 ציוד חומרי ניקיון - הודעה מס' 1 דחיית מועד ההגשה
שירותי מיפוי פוטוגרמטרי מכרז מס' 87/2017
שם טופסקישור להורדה
שירותי מיפוי פוטוגרמטרי מכרז מס' 87/2017
מכרז87/2017 מיפוי פוטוגרמטרי - הודעה מס' 1 דחיית מועד שאלת שאלות
מכרז 87/2017 מיפוי פוטוגרמטי - הודעה מס' 2 תשובות המועצה
מכרז 87/2017 מיפוי פוטוגרמטרי הודעה מס' 3 – עדכון כתב הצעת המחיר
שירותי פינוי אשפה מכרז מס' 86/2017
שם טופסקישור להורדה
שירותי פינוי אשפה מכרז מס' 86/2017
הודעה מס' 1 ותשובות המועצה - שירותי פינוי אשפה מכרז מס' 86/2017
הודעה על פתיחת תיבת מכרזים - מכרז פומבי 86/2017 לשירותי פינוי אשפה, גזם ופסולת גושית
טופס בקשה להיכלל במאגר מורי תלן 2017
שם טופסקישור להורדה
טופס בקשה להיכלל במאגר מורי תלן 2017