אודות המועצה

מכרזי כ"א פתוחים

מכרז פומבי 31.2019 לתפקיד מנהל אגף חינוך
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי 31.2019 לתפקיד מנהל אגף חינוך
מכרז מספר 29.19 לתפקיד עובדת סוציאלית יישובית- קהילתית ורכזת מתנדבים
שם טופסקישור להורדה
מכרז מספר 29.19 לתפקיד עובדת סוציאלית יישובית- קהילתית ורכזת מתנדבים
להורדת טופס הגשת מועמדות