אודות המועצה

מכרזי כ"א פתוחים

מכרז 584.18 מנהל מוניציפלי
שם טופסקישור להורדה
מכרז 584.18 מנהל מוניציפלי
טופס הגשת מועמדות למכרז
פקח/ית לחוקי עזר
שם טופסקישור להורדה
מכרז 582.18 לתפקיד פקח/ית לחוקי עזר
טופס הגשת מועמדות למכרז
אחראי/ת מדור תחבורה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 581.18 אחראי/ת מדור תחבורה
טופס הגשת מועמדות למכרז
אב בית לאולמות הספורט
שם טופסקישור להורדה
אב בית לאולמות הספורט
טופס הגשת מועמדות למכרז
רכז/ת צהרונים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 573/17 - רכז/ת צהרונים
הגשת מועמדות למכרז
מכרז מספר 573/17 לתפקיד רכז צהרונים - הארכה
רכז נוער רשותי
שם טופסקישור להורדה
מכרז 572/17 - לתפקיד רכז נוער רשותי
טופס הגשת מועמדות למכרז
פסיכולוג/ית
שם טופסקישור להורדה
מכרז 570/17 - לתפקיד פסיכולוג/ית
טופס הגשת מועמדות למכרז
עו"ס לסדרי דין הארכה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 563.17- עוס לסדרי דין הארכה
טופס הגשת מועמדות למכרז