אודות המועצה

מכרזים פתוחים

רכז ספורט
שם טופסקישור להורדה
מכרז 568/17 רכז ספורט
טופס הגשת מועמדות למכרז
עוס לסדרי דין
שם טופסקישור להורדה
מכרז 563/17 עוס לסדרי דין
טופס הגשת מועמדות למכרז
סגן מהנדס
שם טופסקישור להורדה
מכרז 565/17 סגן מהנדס
טופס הגשת מועמדות למכרז
מנהל מחלקת תחבורה וקצין בטיחות בתעבורה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 567/17 מנהל מחלקת תחבורה וקצין בטיחות בתעבורה
טופס הגשת מועמדות למכרז
עוס זקנה ופקידת הגנה על קשישים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 564/17 עוס זקנה ופקידת הגנה על קשישים
טופס הגשת מועמדות למכרז
מציל ראשי
שם טופסקישור להורדה
מכרז 566/17 מציל ראשי
טופס הגשת מועמדות למכרז
עוס קהילתית - משרה זמנית
שם טופסקישור להורדה
עוס קהילתית - משרה זמנית
טופס הגשת מועמדות למכרז