אודות המועצה

מכרזי כ"א פתוחים

אחראי/ת מדור תחבורה-הארכה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 576.17 אחראית מדור תחבורה- הארכה
רכז/ת קיימות קהילתית
שם טופסקישור להורדה
מכרז 577/17 רכז/ת קיימות קהילתית
טופס הגשת מועמדות למכרז
רכז/ת קיימות
שם טופסקישור להורדה
מכרז 575/17 רכז/ת קיימות
טופס הגשת מועמדות למכרז
אחראי/ת מדור תחבורה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 576/17 אחראי/ת מדור תחבורה
טופס הגשת מועמדות למכרז
אב בית לאולמות הספורט
שם טופסקישור להורדה
אב בית לאולמות הספורט
טופס הגשת מועמדות למכרז
עו"ס נוער וצעירים
שם טופסקישור להורדה
מכרז מספר 574/17 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים
עובדת סוציאלית לסדרי דין - הארכה
שם טופסקישור להורדה
עובדת סוציאלית לסדרי דין - הארכה
רכז/ת צהרונים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 573/17 - רכז/ת צהרונים
הגשת מועמדות למכרז
מכרז מספר 573/17 לתפקיד רכז צהרונים - הארכה
רכז נוער רשותי
שם טופסקישור להורדה
מכרז 572/17 - לתפקיד רכז נוער רשותי
טופס הגשת מועמדות למכרז
פסיכולוג/ית
שם טופסקישור להורדה
מכרז 570/17 - לתפקיד פסיכולוג/ית
טופס הגשת מועמדות למכרז
עו"ס לסדרי דין הארכה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 563.17- עוס לסדרי דין הארכה
טופס הגשת מועמדות למכרז