אודות המועצה

מכרזי כ"א פתוחים

עובדת סוציאלית לסדרי דין - הארכה
שם טופסקישור להורדה
עובדת סוציאלית לסדרי דין - הארכה
רכז/ת צהרונים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 573/17 - רכז/ת צהרונים
הגשת מועמדות למכרז
מכרז מספר 573/17 לתפקיד רכז צהרונים - הארכה
רכז נוער רשותי
שם טופסקישור להורדה
מכרז 572/17 - לתפקיד רכז נוער רשותי
טופס הגשת מועמדות למכרז
פסיכולוג/ית
שם טופסקישור להורדה
מכרז 570/17 - לתפקיד פסיכולוג/ית
טופס הגשת מועמדות למכרז
פקח לחוקי עזר - שבת
שם טופסקישור להורדה
מכרז 571.17 - לתפקיד פקח לחוקי עזר - שבת
טופס הגשת מועמדות למכרז
עו"ס לסדרי דין הארכה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 563.17- עוס לסדרי דין הארכה
טופס הגשת מועמדות למכרז