אודות המועצה

דף הבית » מכרזים

מכרזים

מועצה אזורית חוף השרון מנגישה את המידע בשקיפות מלאה אודות מכרזי המועצה. באתר יפורסמו מכרזים פומביים ומכרזי כוח אדם. בהתאם לדרישות אתם מוזמנים להגיש הצעות ולקחת חלק בפעילות.

 

מכרזי כוח אדם

למכרזים פתוחים לחץ כאן

למכרזים סגורים לחץ כאן

 

מכרזים פומביים

הספקת משאבות ביוב לתחנות הסניקה
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 4/2017 להתקשרות מסגרת להספקת משאבות ביוב לתחנות הסניקה
ארגון מסע לפולין 2017
שם טופסקישור להורדה
התייחסות המועצה לשאלות משתתפי המכרז
מכרז פומבי 82/2017 לארגון מסע לפולין
הפקת מירוץ שליחים
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי 80/2017 להפקת מירוץ שליחים
שירותי ניטור יתושים
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי 79/2017 לשירותי ניטור יתושים
הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי
שם טופסקישור להורדה
הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי
מכרז פומבי מס' 77/2017 לשרותי הפעלת מרכז יום לחבר הותיק בישוב חרוצים
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי 77/2017שרותי הפעלת מכרז יום לחבר ותיק- שינוי מועד המכרז
מכרז פומבי 77/2017 לשרותי הפעלת מרכז יום לחבר הותיק בישוב חרוצים
מכרז פומבי
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 75/2016 לשירותי עיקור, סירוס וטיפול רפואי בחתולי רחוב
חוף השרון מכרז 75-2016 עיקור וסירוס - הודעה מס 1 הארכת מועדים
מכרז פומבי 74/2016 שירותי הזנה לגני ילדים
מכרז פומבי  מס' 73/2016 להספקת כרטיסי שי מגנטיים
מכרז פומבי מס' 72/2016לשירותי פינוי אשפה ביתית, גזם ופסולת גושית
שם טופסקישור להורדה
טופס בקשה לרישום במאגר מדריכי ומורי תל"ן במוסדות חינוך במועצה,
שם טופסקישור להורדה
בקשה לרישום בספר הספקים מסמכי הבקשה 2014-2015