אודות המועצה

מלגות לתלמידים במועצה

מלגות תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ז

לבתי ספר, חוגי קונסרבטיון וחוגי מועדון הכדורסל בחוף השרון

מועצה אזורית חוף השרון מעניקה מלגות השתתפות בתשלומי הורים לבתי ספר, בחוגי קונסרבטוריון וחוגי מועדון הכדורסל במועצה כחלק מתשלום התלמיד.

סכום המלגה המאושרת תועבר:

  • לבית הספר בו לומד התלמיד
  • חוגי הקונסרבטוריון- לעמותת מיתר המנהלת את הקונסרבטוריון
  • חוגי מועדון הכדורסל- למחלקת הגבייה של המועצה

 

קריטריונים:

  1. תושב המועצה (רישום על פי תעודת זהות)
  2. הכנסה לנפש (ראה פירוט בהמשך). מבוסס על טבלת השתתפות הורים בפנימיות ומשפחות אומנה של משרד החינוך.

 

טבלת השתתפות

עד 1595 ש"ח לנפש – 30% מהתשלום

עד 1987 ש"ח לנפש- 20% מהתשלום

עד 2478 ש"ח לנפש- 10% מהתשלום

 

מסמכים דרושים

  • צילום ספח תעודת זהות עם כתובת עדכנית, מצב משפחתי ומספר הילדים
  • אישור מוועד היישוב על מגורים
  • טופס בקשה המצורף בהמשך
  • אישור הכנסה שנתי של ההורים/ 3 תלושי שכר אחרונים.

** במקרה של הורים גרושים נדרש תלושי שכר של שני ההורים

** לחברי קיבוצים נדרש להעביר תקציב קיבוץ

 

להורדת טופס בקשה למלגת לשנת הלימודים תשע"ז לחץ כאן

 

את הבקשות יש להעביר למחלקת החינוך במועצה עד 31.10.2016 (כולל השלמת מסמכים במידה ויהיו חסרים).

כל בקשה אשר תוגש לאחר ה-31.10.2016 לא תדון השנה