אודות המועצה

מלגות ספורט

מועצה אזורית חוף השרון רואה חשיבות עליונה בפיתוח ובקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית.

לצד השקעות רבות אותה עושה המועצה בתחום הספורט ביישובים השונים, הקימה הרשות קרן מלגות לספורטאים מצטיינים על מנת לסייע בידי ספורטאים יחידים או ספורטאים בקבוצת ספורט לאומיות (נבחרות ישראל).

המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים פעילים מצטיינים, תושבי המועצה האזורית חוף השרון, וזאת על ידי קידום הכשרתם ו/או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף הספורט בו הינם מצטיינים.

המלגה מיועדת בין השאר לסיוע במימון עלויות בהשתתפות בתחרויות בארץ או בחו"ל, השתתפות בקורסים או בהשתלמויות מקצועיות, אימונים מיוחדים, רכישת ציוד או עזרי ספורט.

סכום המלגה : 3,000 ₪.

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים מצטיינים העומדים בקריטריונים כפי שאלו מפורטים בהמשך.

קריטריונים לחלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים

 1. המלגות יינתנו רק לתושבים רשומים בתחומי המועצה האזורית חוף השרון, נשים וגברים כאחד, מגלאי 14 ומעלה.
 2. המלגה תינתן לספורטאים בלבד ולא לבעלי תפקידים מלווים אחרים כגון מאמן אישי.
 3. המלגה תינתן רק לספורטאי העוסק בענף ספורט המוכר כענף אולימפי. תינתן עדיפות לתחומי ספורט אחרים אשר קיבלו עדיפות במסגרת תכנית האב היישובית לספורט.
 4. מלגת הספורט תינתן לספורטאי או ספורטאית אשר יוגדרו ע"י וועדת המלגות במועצה כ-"ספורטאי על". בהחלטה על מתן ההגדרה יילקחו בחשבון הישגיו של המבקש בשנתיים האחרונות, שאלו בין היתר : מדליה באליפות ארצית/בינלאומית, חבר בסגל נבחרת ישראל, קביעת שיא ישראלי בגילאי נוער/בוגרים וכיוצ"ב וכן המלצה של גורם מקצועי מטעם איגוד הענף בו משתתף הספורטאי.
 5. בענפי ספורט קבוצתיים יש לצרף המלצה של מאמן הנבחרת בנוגע לרמתו המקצועית של הספורטאי, וזאת ביחס לשאר המשתתפים בקבוצה.
 6. מלגות ספורט ניתנות אחת לשנה. במידה ובקשתכם נענתה/נדחתה ניתן להגיש בשנית בשנה הבאה.
 7. הגשת טופס הבקשה למלגה מלא ומדויק ועד למועד שנקבע ע"י הוועדה.
 • מועד אחרון להגשה 31 באוקטובר 2017 בשעה 12:00
 • מועד משוער לקבלת תשובות: הועדה מתכנסת במהלך נובמבר 2017, תשובות ימסרו במהלך דצמבר 2017.
 • לשאלות, ברורים והגשת הטפסים: לירז בן מלך,רכזת ספורט בנייד: 052-5305580.

  -הסתיימה ההרשמה לשנה זו-