אודות המועצה

פיתוח קהילתי והתנדבות

"אנשים טובים באמצע הדרך ואיתם אפשר לצעוד"  נעמי שמר

עבודה קהילתית היא תהליך שבאמצעותו אנשים לומדים לחיות באופן פעיל במרחב הציבורי, להבין שהוא שייך להם ולהכיר שהוא מעוצב על ידם.

עבודה קהילתית נעשית בתחומים רבים ומגוונים ומטרתה היא לסייע לגבש קבוצות בעלות ענין משותף לעבודה עם תושבים המחפשים פתרונות לבעיות בקהילה ויצירת פעולות חברתיות, דרך הקמת ארגונים, עמותות ושירותים בקהילה.

  • העובד הקהילתי פועל כדי לאתר צרכים של קבוצות אוכלוסייה שונות בקהילה, מסייע בהקמת צוותי פעולה בשיתוף התושבים לבניית שירותים חדשים לקידום הקהילה.
  • התנדבות – בקרוב תוקם במחלקה יחידת התנדבות – בה נפעל לזיהוי ומיפוי הצרכים והתפקידים  לפעולה והתנדבות, וכן גיוסם ושיבוצם בפעילויות מתאימות בקהילה.
  • הערכות לשעת חרום (צוותי צח"י ביישובים) –  בשעת מצוקה ומשבר אחריותנו כמחלקה לשירותים חברתיים לתת מענה הולם לצרכי האוכלוסייה המתמודדת עם מצבי החירום. לצורך כך נערכת המחלקה בכמה שלבים:
  • מיפוי אוכלוסיות – בידינו מידע מקיף על אוכלוסיות הזקוקות לתשומת לב מיוחדת בשעת חירום ומצוקה. המידע מאפשר התערבות מהירה, לצורך סיוע, ע"י עובדים סוציאליים ומתנדבים.
  • הכשרת המערך הטיפולי – הכשרה מקצועית לאנשי הטיפול: עו"סים, פסיכולוגים, יועצות בתיה"ס, אחיות וכו' בנושאים של טכניקות התערבות וטיפול בזמן משבר.
  • הכשרת מתנדבים בישובים – על מנת שיסייעו בידי המערך הטיפולי בעת מצבי משבר.

המחלקה מזמינה אנשי מקצוע בפנסיה או כאלה שיש באפשרותם  להתנדב למערך החירום, לפנות למחלקה

לטל:  09-9596506 או 09-9596523