אודות המועצה

פעילות משרדי המועצה – חול המועד פסח

בין התאריכים 21-25/4, חול המועד פסח, משרדי המועצה יהיו סגורים לקבלת קהל.

לפניות למוקד החיצוני הפועל 24/7, המוסר מידע עדכני ומדווח בזמן אמת לבעלי התפקידים, ניתן לחייג בשיחה מקוצרת למספר 5215* .

חג-אביב-שמח