אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאה 2019

פרוטוקולים מליאה 2019

פרוטוקול מליאה מס'4 13.01.19
סדר היום
 1. מחיקת חובות
 2. דיון נוסף בצו ארנונה
 3. הצגת תוכניות עבודה: מחלקה מוניציפלית, קב"ט ושירות ומידע
 4. הצגת דוח דין וחשבון 2018
 5. פתרון ביוב
 6. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 2+3
 7. תב"רים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 3 30.12.18
סדר היום
 1. הצגת תוכניות עבודה: מחלקת חינוך, הגיל הרך וילדים ונוער
 2. מינוי נציגי ציבור לוועדות בחינה
 3. מינוי מנכ"לית המועצה כממלאת מקום של ראש המועצה בוועדות בחינה
 4. השלמת מינוי ועד מקומי כפר נטר
 5. תקציב 2019
 6. תב"רים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

מבנה ארגוני עתידי לחץ כאן 

מבנה ארגוני קיים 122018 לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מס' 2 16.12.18
סדר היום
  1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 1
  2. רוני ניימן: המאבק להרחקת אסדות הגז
  3. הצגת תכנית עבודה: מנכ"לית
  4. הצגת תכנית עבודה: המחלקה לשירותים חברתיים
  5. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים
  6. האצלת סמכויות – העברת תקציב לישובים
  7. מינוי ועדות
  8. מינוי א. חופש המידע
  9. מדיניות הפצת מיילים של חברי המליאה לטובת השתתפות בכנסים
  10. תב"רים

   

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן

חומר נלווה

ארנונה לישובים סופי לחץ כאן 

האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לחץ כאן

מחלקת שירותים חברתיים – מצגת למליאה תכנית עבודה 2019 לחץ כאן