אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה

פרוטוקולים מליאה

פרוטוקולים מליאה שנת 2018
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס 67
תמלול מליאה מספר 67
פרוטוקול מליאה 65 וחומר נלווה
פרוטוקול מליאה מספר 65
פרוטוקול מליאה 64 וחומר נלווה
פרוטוקול מליאה מספר 64
פרוטוקול מליאה 63 וחומר נלווה
פרוטוקול מליאה מספר 63
פרוטוקול מליאה מספר 62+חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מספר 62
פרוטוקול מליאה מס' 61
פרוטוקול מליאה מס' 60
פרוטוקול שלא מן המניין-21.1.18
פרוטוקולים מליאה שנת 2017
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 59
פרוטוקול מליאה מס' 58
פרוטוקול מליאה 58 + חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 57
פרוטוקול מליאה מס' 57 +נספחים
פרוטוקול מליאה מס' 56
פרוטוקול מליאה מס' 55
פרוטוקול מליאה מס' 54
פרוטוקול מליאה מס' 53
פרוטוקול מליאה מס' 52
פרוטוקול מליאה מס' 52 + חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 51
פרוטוקול מליאה מס' 50
פרוטוקול מליאה מס' 49
פרוטוקול מליאה מס' 48
פרוטוקול מליאה מס' 47
פרוטוקול מליאה מס' 46
פרוטוקולים מליאה שנת 2016
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 45
פרוטוקול מליאה מס' 44
פרוטוקול מליאה מס' 43
פרוטוקול מליאה מס' 42
פרוטוקול מליאה מס' 41
פרוטוקול מליאה מס' 40
פרוטוקול מליאה מס' 39
פרוטוקול מליאה מס' 38
פרוטוקול מליאה מס' 37
פרוטוקול מליאה מס' 36
פרוטוקול מליאה מס' 35
פרוטוקולים מליאה שנת 2015
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 34
פרוטוקול מליאה מס' 33
פרוטוקול מליאה מס' 32
פרוטוקול מליאה מס' 31
פרוטוקול מליאה מס' 30
פרוטוקול מליאה מס' 29
פרוטוקול מליאה מס' 28
פרוטוקול מליאה מס' 27
פרוטוקול מליאה מס' 26
פרוטוקול מליאה מס' 25
פרוטוקול מליאה מס' 24
פרוטוקול מליאה מס' 23
פרוטוקול מליאה מס' 4
פרוטוקולים מליאה שנת 2014
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 22
פרוטוקול מליאה מס' 21
פרוטוקול מליאה מס' 20
פרוטוקול מליאה מס' 19
פרוטוקול מליאה מס' 18
פרוטוקול מליאה מס' 17
פרוטוקול מליאה מס' 16
פרוטוקול מליאה מס' 15
פרוטוקול מליאה מס' 14
פרוטוקולים מליאה שנת 2013
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 13
פרוטוקול מליאה מס' 12
פרוטוקול מליאה מס' 11
פרוטוקול מליאה מס' 10
פרוטוקול מליאה מס' 9
פרוטוקול מליאה מס' 8
פרוטוקול מליאה מס' 7
פרוטוקול מליאה מס' 6
פרוטוקול מליאה מס' 5
פרוטוקול מליאה מס' 4
פרוטוקול מליאה מס' 3
פרוטוקול מליאה מס' 2
פרוטוקול מליאה מס' 1