אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה

פרוטוקולים מליאה

פרוטוקולים מליאה שנת 2017
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 57
פרוטוקול מליאה מס' 57 +נספחים
פרוטוקול מליאה מס' 56
פרוטוקול מליאה מס' 55
פרוטוקול מליאה מס' 54
פרוטוקול מליאה מס' 53
פרוטוקול מליאה מס' 52
פרוטוקול מליאה מס' 52 + חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 51
פרוטוקול מליאה מס' 50
פרוטוקול מליאה מס' 49
פרוטוקול מליאה מס' 48
פרוטוקול מליאה מס' 47
פרוטוקול מליאה מס' 46
פרוטוקולים מליאה שנת 2016
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 45
פרוטוקול מליאה מס' 44
פרוטוקול מליאה מס' 43
פרוטוקול מליאה מס' 42
פרוטוקול מליאה מס' 41
פרוטוקול מליאה מס' 40
פרוטוקול מליאה מס' 39
פרוטוקול מליאה מס' 38
פרוטוקול מליאה מס' 37
פרוטוקול מליאה מס' 36
פרוטוקול מליאה מס' 35
פרוטוקולים מליאה שנת 2015
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 34
פרוטוקול מליאה מס' 33
פרוטוקול מליאה מס' 32
פרוטוקול מליאה מס' 31
פרוטוקול מליאה מס' 30
פרוטוקול מליאה מס' 29
פרוטוקול מליאה מס' 28
פרוטוקול מליאה מס' 27
פרוטוקול מליאה מס' 26
פרוטוקול מליאה מס' 25
פרוטוקול מליאה מס' 24
פרוטוקול מליאה מס' 23
פרוטוקול מליאה מס' 4
פרוטוקולים מליאה שנת 2014
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 22
פרוטוקול מליאה מס' 21
פרוטוקול מליאה מס' 20
פרוטוקול מליאה מס' 19
פרוטוקול מליאה מס' 18
פרוטוקול מליאה מס' 17
פרוטוקול מליאה מס' 16
פרוטוקול מליאה מס' 15
פרוטוקול מליאה מס' 14
פרוטוקולים מליאה שנת 2013
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 13
פרוטוקול מליאה מס' 12
פרוטוקול מליאה מס' 11
פרוטוקול מליאה מס' 10
פרוטוקול מליאה מס' 9
פרוטוקול מליאה מס' 8
פרוטוקול מליאה מס' 7
פרוטוקול מליאה מס' 6
פרוטוקול מליאה מס' 5
פרוטוקול מליאה מס' 4
פרוטוקול מליאה מס' 3
פרוטוקול מליאה מס' 2
פרוטוקול מליאה מס' 1