אודות המועצה

תנורים המוסקים בעץ (קמין ביתי)

הסקה בעץ לצורך חימום הינה פתרון נפוץ ומקובל במקומות רבים בעולם ובארץ. מחקרים מלמדים כי לעשן הנפלט כתוצאה משריפת עץ יש פוטנציאל לפגיעה בריאותית בעיקר עקב שאיפת חלקיקים אל מערכת הנשימה.  נציין כי ילדים וזקנים מהווים אוכלוסיות בסיכון.

באירופה ובארה"ב  פותחו תקנים לגבי פליטת עשן וחלקיקים מזהים מארובות קמינים ביתיים. עקב כך מיוצרים קמינים  העומדים בתקנים הנדרשים (הניצולת של קמינים אלה גבוהה ולכן כמות החומר  הנפלט מן הארובה הנה זניחה). בישראל  קיימים תקנים בנוגע להתקנת הארובה (ת"י 1368 חלק 2), ותקן לפליטת חלקיקים  (ת"י 1368 חלק 3). בנוסף לכך, התקנת ארובה בבית פרטי מחויבת בקבלת היתר בניה מן הועדה המקומית לתכנון ובניה.


קבלנו תלונות מתושבי המועצה לגבי מטרדי ריח הנובעים  מקמינים המוסקים בעץ. העשן הנפלט מארובות  הקמינים גורם  מטרדים שונים ובהם ריחות וכן פגיעה בריאותית כתוצאה משאיפת העשן על ידי אנשים אסמטיים (ובעלי רגישות אחרות). בבדיקות שערכנו הסתבר כי התנורים אשר בעטיים  נתקבלו  התלונות אינם  תקניים ולכן פולטים חומר רב לאוויר דרך הארובה.

בחוק עזר למ.א. חוף השרון (תברואה  וסילוק מפגעים) השתל"ב 1972. נקבע כי: מפגע, הינו בין היתר (סעיף 2) (19). כמו כן נקבע בסעיף 6 לחוק העזר כי:

  • התברואן  רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע לפי חוק הוראות   חוק עזר זה לבצע את כל העבודות הנחוצות  לשם סילוק ולמניעת הישנותו בהתאם לפרטים  ולתנאים הקבועים  בהודעה.
  • ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור  בסעיף קטן (א).
  • הבעל או המחזיק, שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 

בהפעלת קמין המוסק בעץ יש להקפיד על הנושאים הבאים:

  • קבלת היתר בניה לארובה מהועדה לתכנון ובניה כנדרש בחוק.
  • שימוש בתנור תקני בלבד (רוב תנורי יציקת המתכת תוצרת חוץ הם  בעלי תו  תקן).
  • שימוש בעץ טבעי ויבש בלבד.
  • הדברים האמורים נכונים גם לקמינים המוסקים בסולר/נפט/גז.

 בכבוד רב,

שלמה בנק

מנהל מחלקת איכות הסביבה