אודות המועצה

האגף המוניציפלי (פיקוח ותברואה)

האגף המוניציפלי (פיקוח ותברואה) עבר למשרדיו החדשים הממוקמים בבניין מעל ארומה

 (במרכז המסחרי)

לברורים: 09-9596585