אודות המועצה

דף הבית » מחלקות המועצה » בטחון וחירום

בטחון וחירום

טלפונים
טלפון: 09-9596530
פקס: 09-9596571
מנהל המחלקה
שחר אריה   
טלפון: 050-6274499
אימייל: shahara@hof-hasharon.co.il   

העיסוק בתחום מחולק לשלושה תחומי משנה: הביטחון, החירום, והבטיחות:

תחום הביטחון

מטרתו להעניק לתושבי המועצה מקטן ועד גדול ולשוהים בה בטחון והגברת תחושת הביטחון יחד עם גורמי הביטחון בישובים – הרב"שים עם גורמי מג"ב בניהולם של מחב"ל (מפקד חבל חוף השרון), השוטר הקהילתי, מפקדי בסיסי המתמידים, המתמידים ותחנות משטרת ישראל  נתניה, כ"ס, גלילות ושדות החדשה.

 

תחום החירום

מטרתו למצוא את המועצה, הישובים, מוסדות החינוך, המרכזים השונים – מסחר, עסקים, משרדים, תעשייה, חקלאות, מוכנים לכל אירוע שאינו  שיגרתי ומוגדר חירום ובדגש על תרחשי מלחמה, רעידת אדמה.

 

תחום הבטיחות

מטרתו להעניק לתושבים ובמיוחד לאוכלוסיית הילדים והנוער בטיחות ראויה מפני היפגעות בעת קיום פעולות ביום יום ובדגש כל שעות הלימודים, או קיום אירועים המוניים, או לחלופין בעת שהילדים משחקים במתקני המשחקים בגנים הציבוריים.