אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » תאגידי המועצה » החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון בע"מ

החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון בע"מ

טלפונים
טלפון: 09-9596555
פקס: 09-9583791
מנהל המחלקה
דרור גוראל ואיתן גוראל   

מטרת החברה

יזום תוכניות לסילוק השפכים של המועצה האזורית חוף השרון

 

תחומי פעילות החברה

החברה לתשתיות ביוב בע"מ, פועלת בצמוד למועצה ומרכזת את פרויקט הקמת תשתיות הולכת מי הביוב מבתי התושבים ועד למתקן הטיהור של חברת קולחי השרון בע"מ.

תשתיות הולכת מי הביוב מבתי התושבים ועד למכון הטיהור, מורכבת מטכנולוגיות שונות ובוצעה באופן שיבטיח אמינות לאורך זמן. על מרכיבי התשתית נמנים צנרת בקטרים שונים .

כיום מתבצעות העבודות להקמת התשתיות להולכת שפכי חרוצים למט"ש קולחי השרון, ובכך תושלמנה העבודות להתחברות כל יישובי המועצה (למעט שכונות בודדות) למט"ש.

עלות הקמת תשתיות הולכת מי הביוב מבתי התושבים ועד למתקן הטיהור הינה כ- 80 מיליון שקלים.

הסדרת תשתיות הביוב מאפשרת, בין השאר, שיפור איכות החיים לתושבים, הרחבת הישובים, הגדלת היקף האוכלוסייה, פיתוח ו/או הוספת מבני תעשייה ועסקים.

 

פרוטוקול אסיפה כללית מס' 3 לצפייה לחץ כאן

 

דירקטוריון החברה לתשתיות ביוב

אלי ברכהיו"ר הדירקטוריון
רמי דור חבר מועצה
הרצל צור שדי עובד מועצה
אדלה רוט
עובד מועצה
עדי רוזנטל
נציג ציבור