אודות המועצה

דף הבית » מחלקות המועצה » הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות

טלפונים
טלפון: 09-9596591
פקס: 09-9596592
מנהלת המחלקה
רגינה פאשייב   
טלפון: 09-9596516
לחצו לצפייה ברשימת הטלפונים של המחלקה

מחלקת הנהלת חשבונות אחראית לניהול ספרי החשבונות של המועצה, הניהול הכספי והבקרה ע"פ חוק. המחלקה היא חלק מאגף הגזברות ברשות, ונמנית עם אותן מחלקות הנותנות בעיקר שירותי פנים, עזרה ותמיכה למחלקות הנותנות שירות ישיר לתושבי המועצה.

מחלקת הנהלת החשבונות של מועצה אזורית חוף השרון, עושה כל שביכולתה כדי להעניק שירות איכותי ואדיב, תוך דאגה יתרה לשיפור איכות החיים של תושבי המועצה.

 

תפקידי המחלקה:

  • הכנסות – ניהול ורישום הכנסות המועצה ממשרדי הממשלה השונים, מגופים מסחריים ופרטיים, ומהתושבים.
  • הוצאות – ניהול ורישום הוצאות המועצה לרבות שכר לעובדים, תשלום לספקים.
  • התנהלות כספית מול הוועדים המקומיים, הקיבוצים, המושבים והישובים השונים.
  • חיובים – הוצאת חיובים בגין שירותים אותם מספקת המועצה לרבות הוצאת שיקים לספקים, ביצוע התאמות מול בנקים, מוסדות וספקים.
  • דוחות – הכנת דוחות רבעוניים ומאזנים שנתיים להנהלת המועצה, למשרד הפנים ולמבקר המועצה.
  • משכורות – תשלום משכורות לכל הגופים.
  • עבודה מול גופים פיננסים ומשרדי ממשלה – עבודה מול בנקים ברמה יומית, ניהול תזרים מזומנים, הגשת תבר"ים לאישור משרד הפנים, סיוע למחלקות בניהול תקציבי, סיוע למחלקות בעבודה מול מערכת מרכבה וגופי ממשלה שונים.
  • ניהול מערכת הספרים והחשבונות, הן של המועצה והן של הגופים הנלווים: בית ספר חוף השרון, חברה כלכלית, העמותה לחינוך והשכלה, החברה לתשתיות ביוב, תאגידים עיירונים ומוסדות חינוך.

 

טלפונים נוספים
תפקידשם מלאטלפון / שלוחהאימייל
מנהלת חשבונות ראשיתרגינה פאשייב09-9596531
ספקים והנהלת חשבונותמריה זשצ'ירינסקי09-9596591
מנהלת חשבונות ביה"ס חובב/ וויצמן עינב אשל09-9596591/ 09-8999130/ 09-7484625
הנהלת חשבונותהדר לוגאסי
הנהלת חשבונות
תפקיד
מנהלת חשבונות ראשית
שם מלא
רגינה פאשייב
טלפון
09-9596531

תפקיד
ספקים והנהלת חשבונות
שם מלא
מריה זשצ'ירינסקי
טלפון
09-9596591

תפקיד
מנהלת חשבונות ביה"ס חובב/ וויצמן
שם מלא
עינב אשל
טלפון
09-9596591/ 09-8999130/ 09-7484625

תפקיד
הנהלת חשבונות
שם מלא
הדר לוגאסי
טלפון
אימייל