אודות המועצה

"הפרחים שוב מחייכים" שעת סיפור עם נויה שטרייפלר

תאריך האירוע:
20/08/2017
17:00


מיקום: ספריית בית יהושע

עלות: 15 שקלים, התשלום במקום