אודות המועצה

סיפור בתנועה : "חגיגה בצבעים"- מבוטל!!!

תאריך האירוע:
04/11/2018
17:00 - 17:30


מבוטל!!!

עם תיאטרומי

מיקום ספריית יקום

עלות : 15 ש"ח – תשלום במקום