אודות המועצה

לקראת מזג אוויר הצפוי – הנחיות להתנהלות נכונה במקרה שיטפונות והצפות

תושבים יקרים,

מצ"ב הנחיות רשות ניקוז ונחלים השרון להתנהלות נכונה לקראת משקעים צפויים בימים הקרובים:

  • אין להתקרב למקורות מים זורמים ולערוצי נחל מחשש להתמוטטות הגדות ובשל הזרימה החזקה העלולה לגרום להיסחפות בזרם.
  • אין לחצות כבישים מוצפים שאין ביכולתנו לאמוד את עומקם.
  • אין לחצות נחלים ומעברי מים מוצפים בשם צורה שהיא. ניסיון לחצות מעברים מוצפים הוא סכנת חיים!

 

מצ"ב מסמך הנחיות רשות ניקוז ונחלים השרון