אודות המועצה

איכות הסביבה

תפקידה של ועדת איכות הסביבה הוא ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני-קיימא של הסביבה. תפיסת פעילות בת קיימא מתייחסת לכל תחומי העשייה ברשות המקומית: בנייה, גינון, תעשייה, תחבורה, מים, ביוב, פסולת, חינוך, תעסוקה, פיתוח קהילתי ומנהל.

חברי הועדה:

אהוד רפופורטיו"רארסוף קדם
דני מנהייםחבר מליאהארסוף קדם
אנדי וולףחבר מליאהחרוצים
אורן שניחבר מליאהכפר נטר
סוזן רובינשטייןנציגת ציבור
עדי רוזנטלנציג ציבור

פרוטוקול ועדת איכות סביבה של מועצת חוף השרון מס' 2- לצפייה לחץ כאן