אודות המועצה

איכות הסביבה

תפקידה של ועדת איכות הסביבה הוא ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני-קיימא של הסביבה. תפיסת פעילות בת קיימא מתייחסת לכל תחומי העשייה ברשות המקומית: בנייה, גינון, תעשייה, תחבורה, מים, ביוב, פסולת, חינוך, תעסוקה, פיתוח קהילתי ומנהל.

חברי הועדה:

צילי סלע חברת מליאה בית יהושע
מירב קורן חברת מליאהבצרה
דנה מנהייםחבר מליאהתחום עודף
שרון רומםחבר מליאהכפר נטר
הדס גנות דותן מנהלת מחלקת קיימות במועצה

פרוטוקול ועדת איכות סביבה של מועצת חוף השרון מס' 2- לצפייה לחץ כאן