אודות המועצה

מחלקת הרבנות המקומית מבצעת בדיקת מזוזות ברחבי המועצה

בדיקת מזוזות