אודות המועצה

בחירות לרשויות המקומיות- יום שבתון

בחירות לרשויות המקומיות- יום שבתון

לראשונה יוכרז שבתון ביום הבחירות המקומיות ב-30 באוקטובר 2018.

עובד שזכאי ליום השבתון אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות, ולא ינוכה לו על כך יום חופש.

מי שזכאי ליום השבתון ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר עבור יום זה.

על מי לא חל השבתון? על עובדים המועסקים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים. בתחומים אלה המעסיק יכול לחייבם לעבוד ביום הבחירות. לרשימת סוגי השירותים שיחשבו "שירותים ציבוריים"  = > נא ללחוץ כאן

עובדים שהוסכם עמם כי יעבדו ביום הבחירות או עובדים המועסקים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים ייהנו מתגמול מיוחד מעבר לשכרם הרגיל.

לפרטים בנושא זה ועוד ניתן לפנות למוקד שי"ל חוף השרון 09-9594666

דוא"ל shill@hof-hasharon.co.il