שחר אריה
קב"ט
09-9594673
09-9596571

העיסוק בתחום מחולק לשלושה תחומי משנה: הביטחון, החירום, והבטיחות:

תחום הביטחון

מטרתו להעניק לתושבי המועצה מקטן ועד גדול ולשוהים בה ביטחון והגברת תחושת הביטחון יחד עם גורמי הביטחון בישובים – הרב"שים עם גורמי מג"ב בניהולם של מחב"ל (מפקד חבל חוף השרון), השוטר הקהילתי, מפקדי בסיסי המתמידים, המתמידים ותחנות משטרת ישראל – נתניה, כ"ס, גלילות ושדות החדשה.

תחום החירום

מטרתו למצוא את המועצה, הישובים, מוסדות החינוך, המרכזים השונים – מסחר, עסקים, משרדים, תעשייה, חקלאות, מוכנים לכל אירוע שאינו שגרתי ומוגדר חירום, בדגש על תרחישי מלחמה ורעידת אדמה.

תחום הבטיחות

מטרתו להעניק לתושבים ובמיוחד לאוכלוסיית הילדים והנוער, בטיחות ראויה ומניעת פגיעה בעת קיום פעולות ביום יום. בדגש על שעות הלימודים, או בעת קיום אירוע המוני, ובעת שהילדים משחקים במתקני המשחקים בגנים הציבוריים.

לפניה מקוונת לחץ כאן