מטה בטיחות בדרכים של המועצה אזורית חוף השרון, פועלת לצמצום מספר תאונות הדרכים ונפגעי חרדה. במסגרת פעילותינו, מופעלות תוכניות מגוונות למניעת וצמצום תאונות הדרכים במספר מישורים וביניהם: במסגרת החינוכית, ההסברתית, האכיפה ושיפור התשתיות.

תפקידי מטה הבטיחות

  • הכנת תוכנית עבודה שנתית ויישומה במסגרת התקציב.
  • ניצול וניתוב תקציב מטה הבטיחות בהתאם לקריטריונים לתקצוב.
  • מתן מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים ברחבי הישוב ע"י יזום וביצוע פעולות בתחומי האכיפה, ההנדסה, החינוך, ההסברה, והקהילה.
  • ניהול בסיס מידע אודות תאונות הדרכים בתחום הרשות לצד מידע מועיל לקידום בטיחות בדרכים.
  • להוות גורם מקשר אל מול המועצה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
  • מתן הכשרה של נהגי המועצה באופן שוטף.
  • הגברת מערך האכיפה הסיורים והטיפול בתאונות הדרכים של משטרת תנועה נתניה בישובים שבאחריותם ועם מתנ"א.
  • גורם הכולל את כל הגופים במועצה האזורית ומחוץ לה, בארגונים ובגורמים להם יש נגיעה לבטיחות בדרכים ואלו היכולים לסייע לקידום הבטיחות.

המטה לבטיחות בדרכים מקפיד להיות מעורב בכל עניין הקשור במישורים ובעקיפין לתחום בטיחות בדרכים.

לא מסמסים בזמן נהיגה

נהג ברכב

חיים תלויים במהירות שלך. אל תנפץ אותם

אוטובוס פנימי בנסיעה

רוכב אופנוע ואל תפתיע ואל תופתע

מוביל בטוח

ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד

קסדה שומרת ראש צמודה

קשישים חוצים כביש

טבלת אנשי קשר - בטיחות בדרכים
שם תפקיד טלפון פקס נייד מייל
מאיר דור יו"ר הועדה לבטיחות בדרכים- סגן ראש המועצה 09-9596401 [email protected]
מאיה כהן מנהלת מטה בטיחות בדרכים 09-9594657 [email protected]