ביטוח תאונות אישיות חל על התלמידים בכל ימות השנה ובכל מקום שהם נמצאים, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא

להגשת תביעה ומידע נוסף לחצו כאן