אודות המועצה

בניה בבית החינוך המשותף

8 כיתות לימוד חדשות צפויות להיבנות בחטיבת הביניים בבית החינוך המשותף

לאחרונה התקבל ההיתר המיוחל לבניית 8 כיתות לימוד חדשות בחטיבת הביניים, לצד הנגשה של הכניסה לבית הספר. הכיתות צפויות להיבנות על שטח מגרש הכדורסל הישן של בית הספר, לצד מתחם ספורט חדש וגדול ובניית אודיטוריום בהמשך.

העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ-15 מיליון שקלים, מתוכם 6 מיליון יתוקצבו על ידי מהמדינה. על פי התוכנית, במהלך חודש אוגוסט יפורסם מכרז לביצוע הפרויקט.

גם בבית הספר היסודי בחוב"ב התקבל אישור לבניית ארבע כיתות לימוד חדשות לגילאי א' ו-ב'. הפרויקט יצא למכרז, ובמקביל נמצא בשלב הבדיקות הקונסטרוקטיביות והאישורים הדרושים לתחילת העבודה.

בית ספר- בית החינוך המשתוף חוף השרון