אודות המועצה

בעקבות חג העיד אל אדחא של המגזר הערבי צפויים שינויים במתן השירות בקווי התחבורה של מטרופולין,

מטרופולין עיד אל אדחא