אודות המועצה

בקשה לביטול קנס

קבלתם הודעה לתשלום קנס? יש באפשרותכם להגיש בקשה לביטול הודעת התשלום, תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה. לרשותכם טופס בקשה לביטול הודעת תשלום קנס, בו תוכלו לנמק את בקשתכם ולצרף במידת הצורך מסמכים המאמתים את טענותיכם.

דגשים למילוי הבקשה:

  • פרטים מלאים של מגיש הבקשה: שם מלא, מספר תעודת זהות מלא וכתובת
  • מספר הודעת תשלום הקנס ומספר הרכב
  • חתימה על הבקשה

יובהר כי מי שהגיש בקשה לביטול הדוח, רשאי להודיע על רצונו להישפט תוך 30 יום מיום קבלת החלטת התובע – אשר דחה את בקשתו.

שימו לב כי ללא ציון פרטים אלה הבקשה לא תטופל.

אם ברצונכם להישפט על העבירה, בבית המשפט, עליכם למלא את פרטיכם בבקשה להשפט על גבי הודעת הזיכוי שברשותכם, לחתום עליה ולשלוח אותה בדואר רשום למען המצויין על גבי הקנס, לא יאוחר ממועד תשלום הקנס כמפורט בדו"ח.

לתשומת ליבכם: אם תוך המועד הקבוע בהודעת תשלום הקנס לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי רצונך להישפט או להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס במועדים הקבועים בחוק, תיווסף על הקנס תוספת פיגור הקבועה בחוק.

לנוחיותכם האמצעים להגשת טופס בקשה לביטול הודעת קנס

שילמתם בזמן את הקנס? שמרו את הקבלה לכל מקרה של בירור בעתיד

בחוף השרון נוהגים כחוק