אודות המועצה

ברכת שנה טובה לתושבי חוף השרון – ראש המועצה אלי ברכה