מועצה אזורית חוף השרון מספקת לכלל תושביה שירותי חינוך איכותיים, בהתאמה מדויקת לצרכיי האוכלוסייה. מערכות החינוך הנן ערכיות, איכותיות ובעלות חזון משותף.

רישום לבתי הספר:

הרישום יתבצע במזכירות בית הספר. בעת הרישום יש להצטייד בת.ז. בה רשום שם הילד וכתובת מגורים במועצה ואישור ממזכירות הישוב על מגורי המשפחה.

תושבים חדשים יש להצטייד בת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה רכישה/ שכירות ואישור ממזכירות הישוב.
תושבי שכונת צוקי ארסוף חדשים המעוניינים להירשם  מתבקשים להגיע למשרדי המחלקה לחינוך במועצה, יש להצטייד בת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה רכישה/ שכירות ואישור תושבות ממזכירות קיבוץ געש.

רשימת בתי הספר היסודיים ברשות

נוהל העברה בתוך תחומי המועצה

הורה המבקש לרשום את בנו/ביתו לבית ספר הנמצא בתחום המועצה אך אינו אזור הרישום שלו (מישוב לישוב בתוך תחומי המועצה), יגיש בקשה מנומקת בכתב למחלקת החינוך .

לטופס בקשת אישור העברת בתי ספר בתחומי המועצה לחץ כאן 

אישור לימודי חוץ

הורה המבקש לרשום את בנו/בתו לבתי ספר מחוץ לתחומי המועצה יירשם קודם במוסד החינוכי אליו הוא שייך ויגיש בקשה למחלקת החינוך לאישור לימודי חוץ  עד לתאריך – 1.4.

הורה שאינו תושב המועצה המבקש לרשום את בנו/ בתו לבית ספר בתחומי המועצה ירשום קודם כל במוסד החינוכי אליו הוא שייך ויגיש למחלקת החינוך בקשה מנומקת ואישור לימודי חוץ מהרשות אליו הוא שייך.

לטופס בקשת אישור העברת בתי ספר מחוץ לתחומי המועצה לחץ כאן

לפרטים לגבי הרשמה לבית ספר אדם וסביבה תושבי המועצה ותושבי חוץ לחץ כאן

כל בקשות העברה ידנו בוועדת העברות ותשובות יינתנו להורים בכתב