מועצה אזורית חוף השרון מספקת לכלל תושביה שירותי חינוך איכותיים, בהתאמה מדויקת לצרכיי האוכלוסייה. מערכות החינוך הנן ערכיות, איכותיות ובעלות חזון משותף.

בתי ספר יסודיים ברשות: וייצמן, חוב"ב, אדם וסביבה וגשר.

רשימת בתי הספר היסודיים ברשות

הסבר על הרישום לבתי הספר:

הרישום לבתי ספר היסודיים על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים תשפ"ה יחל בתאריך:

א' בשבט תשפ"ד 11בינואר 2024, ויסתיים בתאריך כ"א בשבט תשפ"ד, 31 בינואר 2024

הרישום לכיתות א' 

שימו לב ! הרישום הוא עבור תושבים באזורי הרישום כפי שרשומים במשרד הפנים בספח ת"ז של ההורים בלבד!

תושבים הרשומים במועצה- רישום על פי אזורי הרישום   הרישום יתבצע מול מזכירות בית הספר לרשותכם מצ"ב הקישורים לרישום.

לרשום לכתות א' לביה"ס ויצמן (לתושבי אודים, תל יצחק, כפר נטר, בית יהושע, שפיים ) - לחץ כאן

לרישום לכיתות א' לביה"ס גשר (לתושבי רשפון וגליל ים) - לחץ כאן

רישום לביה"ס גשר (לא כיתה א) תשפ"ה - לחץ כאן

לרישום לכיתות א' לביה"ס חוב"ב (תושבי חרוצים, בצרה, בני ציון): - לחץ כאן

הצהרת בריאות - לחץ כאן

לרישום לכיתות א' לביה"ס  אדם וסביבה (תושבי געש, יקום ): - לחץ כאן

 

תושבים חדשים : 

לפני הרישום  יש  למלא טופס בקשת הרשמה לתושבים חדשים בתחומי המועצה קישור לטופס  לחצו כאן 

למילוי הטופס יש להצטייד בביטול רישום מהרשות אותה עזבתם, בת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה רכישה/ שכירות ואישור ממזכירות הישוב.

רק לאחר קבלת אישור המשרד ניתן להירשם במזכירות ביה"ס.

תושבי חוץ: 

הורה שאינו תושב המועצה המבקש לרשום את בנו/ בתו לבית ספר בתחומי המועצה יגיש למחלקת החינוך בקשה מנומקת ואישור לימודי חוץ מהרשות אליו הוא שייך. הטופס יפתח  רק בתום מועד הרישום של משרד החינוך (1/2/24) קישור לטופס לחצו כאן

הרישום לכיתות ב' – ו' מתבצע אוטומתית בבית הספר בו רשום הילד.ה. ובמידה והילד ממשיך בבית הספר אין צורך לבצע רישום.

ילדים הנזקקים לעזרה רפואית:

הורים שילדם/תם נזקק/ת לתמיכה רפואית יציינו זאת במעמד הרישום, 

כמו כן יש להציג אישור רופא עדכני המפרט את המחלה ואת התמיכה הנדרשת.

לפרטים נוספים בנושאי פרט  ניתן לפנות לדנה דרורי – מנהלת מח' פרט באגף החינוך דרך מערכת הפניות באתר המועצה.לפתיחת פנייה לחצו כאן 

 במידה ונדרשות התאמות נגישות עבור הילד.ה או ההורה יש למלא טופס מקוון לטופס לחצו כאן 

 

בקשות העברה בתוך תחמוי המועצה (הטופס יפתח ב1/2/24 ויסגר ב30/3/24)

הורה המבקש לרשום את בנו/ביתו לבית ספר הנמצא בתחום המועצה אך אינו אזור הרישום שלו (מישוב לישוב בתוך תחומי המועצה),ירשום קודם כל במוסד החינוכי אליו הוא שייך, יגיש בקשה מנומקת בכתב למחלקת החינוך .

לטופס בקשת אישור העברת בתי ספר בתחומי המועצה לחץ כאן 

לנוהל רישום בית ספר אדם וסביבה לתושבי המועצה ותושבי חוץ לשנה"ל תשפ"ה לחצו כאן 

אישור לימודי חוץ לתושבי המועצה 

הורה המבקש לרשום את בנו/בתו לבתי ספר מחוץ לתחומי המועצה יירשם קודם במוסד החינוכי אליו הוא שייך ויגיש בקשה למחלקת החינוך לאישור לימודי חוץ  עד לתאריך – 1.4.

לטופס בקשה לאישור תושבי מועצה ללימודים חוץ לבתי ספר ממלכתי לחצו כאן 

 

אישור לימודי חוץ תושבי מועצה במסגרת זרם החינוך הדתי 

הורה המבקש לרשום את בנו/בתו לבית ספר מחוץ לתחומי המועצה מסגרת בזרם החינוך הדתי יגיש בקשה למחלקת החינוך לאישור לימודי חוץ  

לטופס בקשה לאישור תושבי מועצה לימודי חוץ במסגרת זרם החינוך הדתי בית ספר לחצו כאן 

כל בקשות העברה ידנו בוועדת העברות ותשובות יינתנו להורים בכתב

בכל שאלה או בקשה צרו קשר ונחזור אליכם לפניה מקוונת לחצו כאן

 

 

בברכה,
מזכירות אגף חינוך
טלפון – 09-9596508