מועצה אזורית חוף השרון מספקת לכלל תושביה שירותי חינוך איכותיים, בהתאמה מדויקת לצרכיי האוכלוסייה. מערכות החינוך הנן ערכיות, איכותיות ובעלות חזון משותף.

רישום לבתי הספר:

הרישום לבתי ספר היסודיים על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים תשפ"ד יחל בתאריך א' בשבט תשפ"ג, 23 בינואר 2023, ויסתיים בתאריך כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023

שימו לב ! הרישום הוא עבור תושבים באזורי הרישום כפי שרשומים במשרד הפנים בספח ת"ז של ההורים בלבד!

לרשום לכתות א' לביה"ס ויצמן (לתושבי אודים, תל יצחק, כפר נטר, בית יהושע, שפיים ) לחץ כאן 

לרישום לכיתות א' לביה"ס גשר (לתושבי רשפון וגליל ים) לחץ כאן 

לרישום לכיתות א' לביה"ס חוב"ב (תושבי חרוצים, בצרה, בני ציון) 

שרון שמבן

מזכירת בית הספר

לרישום לכיתות א' לביה"ס  אדם וסביבה (תושבי געש, יקום )

רבקה נחמני

מזכירת בית הספר

הרישום יתבצע במזכירות בית הספר. בעת הרישום יש להצטייד בת.ז. בה רשום שם הילד וכתובת מגורים במועצה ואישור ממזכירות הישוב על מגורי המשפחה.

תושבים חדשים יש להצטייד בת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה רכישה/ שכירות ואישור ממזכירות הישוב.
תושבי שכונת צוקי ארסוף חדשים המעוניינים להירשם  מתבקשים להגיע למשרדי המחלקה לחינוך במועצה, יש להצטייד בת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה רכישה/ שכירות ואישור תושבות ממזכירות קיבוץ געש.

 

ילדים הנזקקים לעזרה רפואית:

הורים שילדם/תם נזקק/ת לתמיכה רפואית יציינו זאת במעמד הרישום, 

כמו כן יש להציג אישור רופא עדכני המפרט את המחלה ואת התמיכה הנדרשת.

לפרטים נוספים בנושאי פרט  ניתן לפנות לדנה דרורי – מנהלת מח' פרט באגף החינוך דרך מערכת הפניות באתר המועצה.לפתיחת פנייה לחצו כאן 

 במידה ונדרשות התאמות נגישות עבור הילד.ה או ההורה יש למלא טופס מקוון לטופס לחצו כאן 

רשימת בתי הספר היסודיים ברשות

נוהל העברה בתוך תחומי המועצה (הטופס יפתח ב1/3/23 ויסגר ב1/4/23)

הורה המבקש לרשום את בנו/ביתו לבית ספר הנמצא בתחום המועצה אך אינו אזור הרישום שלו (מישוב לישוב בתוך תחומי המועצה), יגיש בקשה מנומקת בכתב למחלקת החינוך .

לטופס בקשת אישור העברת בתי ספר בתחומי המועצה לחץ כאן 

אישור לימודי חוץ(הטופס יפתח ב1/3/23 ויסגר ב1/4/23)

הורה המבקש לרשום את בנו/בתו לבתי ספר מחוץ לתחומי המועצה יירשם קודם במוסד החינוכי אליו הוא שייך ויגיש בקשה למחלקת החינוך לאישור לימודי חוץ  עד לתאריך – 1.4.

הורה שאינו תושב המועצה המבקש לרשום את בנו/ בתו לבית ספר בתחומי המועצה ירשום קודם כל במוסד החינוכי אליו הוא שייך ויגיש למחלקת החינוך בקשה מנומקת ואישור לימודי חוץ מהרשות אליו הוא שייך.

לטופס בקשת תושבי חוץ לרישום במערכת החינוך מ.א חוף השרון – בתי ספר  לחץ כאן

לפרטים לגבי הרשמה לבית ספר אדם וסביבה תושבי המועצה ותושבי חוץ לחץ כאן

לטופס בקשה לאישור תושבי מועצה ללימודים חוץ לבתי ספר ממלכתי לחצו כאן 

 

 

כל בקשות העברה ידנו בוועדת העברות ותשובות יינתנו להורים בכתב