אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » דו"חות » דוח דין וחשבון לשנת 2020

דוח דין וחשבון לשנת 2020

למבנה הרשות לחץ כאן

בעלי תפקידים ברשות ודרכי התקשרות עימם לחץ כאן

הממונה על חופש המידע ברשות לחץ כאן

יצירת קשר עם הרשות ופניות הציבור לחץ כאן

ליצירת קשר לחץ כאן

פירוט הוצאות של הרשות בשנה החולפת 2019 – בהכנה

תקציב לשנת 2021- בהכנה

לחוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמה בשנת 2020 לחץ כאן

מלגות במימון הרשות לחץ כאן 

תמיכה לעמותות לחץ כאן 

חוקי עזר לחץ כאן

דין וחשבון 2020 – בהכנה

דיווח הממונה על פעילות חופש המידע לחץ כאן