אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » דו"חות » דוח דין וחשבון לשנת 2018

דוח דין וחשבון לשנת 2018

​דו"ח זה משקף במידה ניכרת את מדיניות השקיפות שחרטה על דגלה המועצה

השקיפות מתבטאת בתהליכים רבים ומגוונים אשר עיקרם העמדת מידע לציבור באופן יזום

למבנה הרשות לחץ כאן

בעלי תפקידים ברשות ודרכי התקשרות עימם לחץ כאן

הממונה על חופש המידע ברשות לחץ כאן

יצירת קשר עם הרשות ופניות הציבור לחץ כאן

ליצירת קשר לחץ כאן

פירוט הוצאות של הרשות בשנה החולפת2017 לחץ כאן

תקציב לשנת 2018 ו 2019 לחץ  כאן

לחוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמה בשנת 2017 לחץ כאן

מלגות במימון הרשות לחץ כאן 

תמיכה לעמותות לחץ כאן 

חוקי עזר לחץ כאן

דין וחשבון 2018 לחץ כאן