אודות המועצה

דירקטוריון החברה למחזור

אלי ברכה - יו"רראש מועצה בית יהושע
גיל שטרסברג חבר מליאה תל יצחק
הילה אפרון גבאיחברת מליאה חרוצים
שירה הררי חברת מליאה בצרה
פבלו רם חבר מליאה תל יצחק
מאיר דור סגן ראש המועצהשפיים
גילי בן יקרחבר מליאה רשפון
מירב קורןחברת מליאה בצרה