אודות המועצה

האשפה שלנו שווה המון כסף

סקר האשפה הגדול של חוף השרון יוצא לדרך!
מנכ"לית המועצה הילה טרייבר: ניהול נכון יותר של האשפה יחסוך למועצה מיליוני שקלים בשנה שיופנו כולם להשקעות וקידום פרויקטים לרווחת התושבים.
בימים אלה החל להתבצע ביישובי מועצת חוף השרון סקר אשפה מקיף, במסגרתו תבצע חברה חיצונית סקירה מקיפה בכל פחי האשפה ביישובי המועצה, במכולות הגזם ופינות המחזור.
מטרת הסקר הינה להביא לייעול ושדרוג פינות המחזור בישובי המועצה, להעלות  את אחוז הפסולת הממוחזרת, להנגיש את המתקנים לכלל התושבים בצורה היעילה ביותר ולצמצם את כמויות הפסולת המועברות להטמנה. הסקר החל בימים אלו ממש וצפוי להמשך במהלך החודש הקרוב.
סקר האשפה הינו חלק ממדיניות המועצה לשיפור איכות הסביבה ורווחת התושבים, ומהווה הכנה להשקתו של פרוייקט מחזור הדרגתי ביישובי המועצה. במסגרת פרוייקט המיחזור תיבחן הצבת פחים כתומים המיועדים להפרדה במקור ומיון אשפה וכן מציאת פתרונות לטיפול בכמויות הגזם הגדולות שמרביתו משונע כיום להטמנה כיוון שלא מויין כהלכה. נכון להיום הטיפול בגזם מהווה כ-40% מסך הוצאות המועצה בטיפול, פינוי והטמנת פסולת.
נתוני הסקר יסייעו לשיפור הטיפול בכמויות הגזם הגדולות, פינויו ומחזורו לשימושים חוזרים  ויספק המלצות ופתרונות אפשריים לטיפול נכון יותר יעייל יותר וזול יותר בנושא הפסולת.
האחראי על הסקר הנו ארז ודרו, רכז חינוך לקיימות ורכז מחזור ופסולת, חוף השרון.
מנכ"לית המועצה הילה טרייבר הסבירה כי האשפה של כולנו שווה המון כסף שניתן לחסוך ולהפנות למקומות אחרים. נכון להיום מוציאה מועצת חוף השרון מיליוני שקלים מדי  בשנה עבור עלויות פינוי והטמנה של טונות של פסולת ביתית ושל גזם. שיפור היכולת שלנו למחזר אשפה ביתית תאפשר לנו לחסוך מיליוני שקלים בשנה שפשוט "נזרקים לזבל" ולהפנות את המשאבים לנושאים אחרים כגון חינוך, פיתוח סביבתי, והשקעות חדשות לרווחת התושבים.