אודות המועצה

הבעת אמון בחוף השרון: משרד הפנים הכריז על מועצת חוף השרון כ'רשות איתנה'

המשמעות: הבעת אמון מוחלטת של משרד הפנים בהתנהלות המועצה; בהתאם להכרזה, המועצה תהיה זכאית לשורה של הקלות  ופטורים משמעותיים

במחצית חודש יולי קבע שר הפנים, אריה מכלוף דרעי, כי מועצת חוף השרון תוכרז כרשות איתנה על פי חוק. בכך מצטרפת מועצת חוף השרון ל-20 רשויות בלבד ברחבי הארץ הנהנות ממעמד זה, המעניק להן שורה של הקלות ועצמאות גדולה בהתנהלותן. בין הרשויות הנהנות ממעמד של רשות איתנה, בנוסף לחוף השרון, ניתן למנות את עיריות באר שבע וחיפה, מועצות אזוריות דרום השרון, רמת נגב, תמר ועוד.

רשות איתנה הינה רשות מקומית העומדת בשורה של  קריטריונים מחמירים הנוגעים להתנהלותה הכלכלית והמנהלית. בין היתר, רשות שאיננה מקבלת מענק איזון, אינה חייבת כספים ואינה נמצאת בגרעון כלכלי.

הכרה של רשות מקומית כרשות איתנה מעניקה לה שורה של הקלות ממשרד הפנים, בהן התנהלות חופשית יותר הקשורה לתקציב המועצה ללא צורך בקבלת אישור משרד הפנים לאישור התקציב, פטור מקבלת אישור שר הפנים לביצוע עסקאות מקרקעין, פטור מאישור השר לעריכת חוזים למתן זיכיונות, פטור מקבלת אישור למחיקת חובות ועוד.

ההכרה של חוף השרון כרשות איתנה מגיעה אחרי חמש שנים רצופות בהן זוכה המועצה לפרס ניהול תקין מטעם משרד הפנים המוענק בעבור עמידה בקריטריונים של ניהול התקציב, גירעון הרשות ביחס להכנסותיה ואחוז גביית הארנונה בהתאם לתקציב, סדרי עבודה ומנהל, יעילות כספית וביצוע תקציב, העסקת עובדים וניהול ההון האנושי, ניהול התאגידים העירוניים, היערכות לחירום ורישוי עסקים.

ראש מועצת חוף השרון, אלי ברכה, התייחס להכרזה ומסר: "אנו משקיעים מחשבה רבה בתכנון ובביצוע של תכניות המועצה ומקפידים הקפדה יתרה על כללי המנהל התקין והניהול הכספי של כספי הציבור העומדים לרשותנו. הכרזת שר הפנים כי חוף השרון הינה רשות איתנה ראויה לציון ולהערכה כלפי כלל עובדי המועצה. מעבר לכך, התנהלות זו מאפשרת לנו חופש פעולה רחב יותר במגוון פעולות ואתגרים איתם אנו מתמודדים. אנחנו מתייחסים לכספי הציבור שהתושבים והיישובים מעמידים לרשותנו בחרדת קודש וכך נמשיך לפעול גם בעתיד. ההכרזה על המועצה כרשות איתנה מהווה תו תקן להתנהלות זו".

 

תמונה של בינין המועצה