אודות המועצה

הודעה חשובה לבעלי העסקים בחוף השרון

הודעה חשובה לבעלי העסקים בחוף השרון
לאור המצב החריג הקיים והשפעת נגיף הקורונה וכן על מנת להקל על בעלי עסקים אשר נקלעו לקשיים כלכליים כתוצאה מכך, החליטה מועצת חוף השרון לאמץ את המלצות משרד הפנים ולאשר דחיית תשלום הארנונה לחודשים 03-04/20 עד ליום 01.05.20

עסקים המשלמים באמצעות הוראת קבע נדרשים לשלוח, עד לא יאוחר מיום  29.03.2020,  בקשה לדחיית תשלומי הארנונה לכתובת מייל:  misim@hof-hasharon.co.il

תשומת ליבכם , החיוב הנדחה לא יישא ריבית אך יישא הצמדה, ויישלח לחיוב ביום 01.05.20

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למחלקת גביה גם בטלפון: 09-9596575 

ובפקס: 09-9595587