אודות המועצה

הודעה חשובה לתושבים ולוועדי היישובים   בהוראת מנהל האכיפה במשרד האוצר: המועצה נערכת לביצוע "סקר נכסים" לאיתור עבירות בנייה

הודעה חשובה לתושבים ולוועדי היישובים

 

בהוראת מנהל האכיפה במשרד האוצר:

המועצה נערכת לביצוע "סקר נכסים" לאיתור עבירות בנייה

 

 

אנו מביאים לידיעתכם כי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נערכת בימים אלה לביצוע "סקר נכסים" ברחבי המועצה. עריכת הסקר במועד הנוכחי ובמתכונתו הנוכחית נעשית בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, המחייב את ועדת התכנון והבנייה המקומית לבצע בתחומה סקר עבירות בנייה מדי חמש שנים. הסקר יבוצע בהתאם להנחיות מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה.

המועד האחרון לביצוע הסקר כבר היה באפריל השנה. מעל 30 רשויות ברחבי הארץ נמצאות במצב מתקדם לקראת עריכתו. 46 ועדות נוספות נמצאות בהליכי מכרז לקראת ביצועו, ו-32 רשויות טרם החלו בביצועו – בהן מועצת חוף השרון. המועצה נדרשת לבצע את הסקר בהתאם לחוק, אחרת רשאי האגף לאכיפה במשרד האוצר להחליט לערוך את הסקר בעצמו.

לפיכך החלה המועצה להכין את תוכנית העבודה לביצוע הסקר. השלב הראשון יעסוק ככל הנראה במה שמוגדר כ"שטחים רגישים": שמורות טבע, שטחים חקלאיים, קרקע חקלאית, מבני ציבור, בתי עלמין, תשתיות ועוד. סקר זה יבוצע באמצעות תצלומי אוויר שעל הרשות לבצע.

בשנים האחרונות, וביתר שאת בחודשים האחרונים, הגבירו רשויות התכנון של המדינה את האכיפה על עבירות וחריגות בנייה. כך למשל, לאחרונה, ללא כל התראה מוקדמת וללא תיאום עם הרשות המקומית, פשטה היחידה הארצית לאכיפה בסיוע עשרות ניידות ומסוקים, על מספר משקים במועצה אזורית גזר וחילקה התראות לפני קנסות לבעלי נחלות בסכומים של מאות אלפי שקלים.

בימים אלה, מרכז המועצות האזוריות פועל בשיתוף מרכז השלטון המקומי על מנת לעכב את ביצועו של הסקר במתכונתו הנוכחית. אך במקביל, נדרשות כלל הרשויות לקדם את ביצועו של הסקר. המועד לביצוע הסקר בחוף השרון טרם נקבע והוא יפורסם מבעוד מועד לכלל הציבור ולוועדים המקומיים.

בשנים האחרונות מקדמת המועצה בשיתוף היישובים מספר נושאים תכנוניים בהם בית שלישי בנחלה, תוכניות מתאר חדשות בחלק מהיישובים ואת תוכנית המתאר הכוללנית שתפקידה לייצר ודאות תכנונית רחבה בתחומים רבים. בוועדת התכנון מקווים שפעולות אלה יקלו על התמודדות עם תוצאות הסקר ויאפשרו לתושבים וועדים רבים למצוא פתרונות המתאימים לצורכיהם.