אודות המועצה

הודעות על התקשרות עם ספק יחיד

שם טופסקישור להורדה
החברה למחזור מים וקולחים חוף השרון
החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – עמיעד מערכות מים בע"מ