אודות המועצה

החברה למיחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ

במהלך שנים רבות זרמו הקולחים (שפכים מטוהרים) לים דרך ערוצי הנחלים ובכללם נחל פולג. באמצעות החברה למיחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ, הוקם פרויקט להשבת הקולחים על מנת לנצלם להשקיית שטחים חקלאיים, בעיקר במועצה. בפרויקט הושקעו למעלה מ- 50 מיליון ₪ שמקורם בעיקר ממענקי מדינה (רשות המים). 

החברה למיחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ הוקמה על ידי המועצה האזורית חוף השרון ונמצאת בבעלותה של המועצה. מטרת החברה הינה להקים ולתפעל את מערך השבת הקולחים באזור השרון על מנת לנצל את הקולחים באזור להשקיית השטחים החקלאיים, בעיקר בשטחי המועצה.

פעילות החברה

  • הקמת פרויקט השבת קולחים הקולט קולחים ממכוני טיהור השפכים באזור (קולחי השרון ורעננה) ומספקם לשטחים החקלאיים. הפרויקט כולל מאגר בשטח של כ-350 דונם בשטחי קיבוץ תל יצחק, תחנת שאיבה בשטח המאגר וצנרת המשמשת לאיסוף הקולחים ממכוני הטיהור ולהשקית השטחים החקלאיים.
  • תפעול ותחזוקה שוטפת של כל מערך השבת הקולחים
  • שיווק הקולחים לחקלאים
  • ניהול עסקי של החברה תוך שמירה על צרכי החקלאים
  • שמירה ושיקום של הטבע, דאגה לאיכות הסביבה, שיפור איכות החיים ומי התהום.

בשלב א', שכלל את ההתחברות למכוני הטיהור קולחי השרון ורעננה, מספקת החברה למעלה מ-4 מיליון מ"ק קולחים לחקלאים.
בשנת 2014 החל שלב ב' של פרויקט ההשבה, שמטרתו קליטת קולחי הרצליה במפעל ההשבה של המועצה. שלב ב' צפוי להסתיים בשנת 2016 בעלות של כ-50 מליון ₪ (שרובם מענק מדינת ישראל). בתום שלב ב' תספק החברה כ-8 מליון מ"ק קולחים לחקלאים באזור.
איכות הקולחים, שכיום הינה שניונית, צפויה להשתפר ולהיות שלישונית, כלומר קולחים המתאימים לכל הגידולים החקלאיים.

פרטי התקשרות

ניהול החברה: החברה הכלכלית למועצה אזורית חוף השרון בע"מ
טלפון: 09-9596555
נייד: 0544899868 (דרור גוראל)

יו"ר דירקטוריון החברה: אלי ברכה