אודות המועצה

החלטה להתקשרות ועדת השלושה סימון כבישים

להחלטת ועדת השלושה להתקשרות עם משכ"ל לעבודות סימון כבישים  לחץ כאן