אודות המועצה

החלטה להתקשרות ועדת השלושה

להחלטת ועדת השלושה להתקשרות עם משכ"ל לעבודות סימון כבישים  לחץ כאן