אודות המועצה

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח בתחום ההיסעים

להחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח לחץ כאן